lanovypark_3_slider

Lanový park je špeciálna športovo rekreačná stavba.

Lanový parky slúžia okrem rekreačných účelov, aj na šport, tréning, výučbu, alebo na terapeutické účely.
Osoba v lanovom parku sa pobybuje vo výške medzi drevenými stĺpmi a prekonáva lanové prekážky.
Okrem klasických lanových prekážok, ktoré sú umiestnené medzi stĺpmi sú súčasťou lanových centier, aj iné systémy aktivity ako: lanovky, zlaňovačky, lezecké steny, veľké hojdačky a adrenalínové skoky vo velkej výške.

Spoločnosť Super Tecta s.r.o. ponúka kompletnú dodávku podľa platnej legislatívy:

Nariadenie vlády č.349/2010 Z.z.

Lanové parky STN EN 15567-1, STN EN 15567-2
Detské lanové paky naviac STN EN 1176-1
Lezecké steny STN EN 12572-1

lanovypark vizualizacia projekcia

Postup pri návrhu a realizácií stavby.
 1. Poradenstvo pri návrhu
 2. Funkčný návrh, vizualizácia a cenová ponuka
 3. Projektová dokumentácia (=> Stavebné povolenie, uzemné rozhodnutie)
 4. Realizácia stavby (stavba parku, dodávka vybavenia a príslušenstva parku)
 5. Funkčné a technologické skúšky, dokumentácia, návod na obsluhu
 6. Odovzdanie stavby, certifikácia stavby

 

Služby súvisiace s prevádzkou lanových parkov:

 • Dodávka príslušenstva k prevádzke lanových parkov (istiace zaradenia, sedacie úväzy, laná, prilby a pod.)
 • Školenia obslužného personálu parku
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku pre rekreačné zariadenie

Lanový Park - lanová dráha, projektcia, stavba, dodávka, služby, prevádzka, príslušenstvo,

Typológia lanových parkov
Podľa spôsobu istenia:
 • Istenie pomocou iných osôb – spotting – iba nízke lanové prekážky bez istiaceho systému
 • Istenie záchytnými sieťami – používané napríklad pri detských lanových parkoch
 • Systém individuálneho samo-istenia – vychádza zo systému istenia via-ferrata
 • Systémy individuálneho priebežného istenia
 • Systém vzájomného istenia – vychádza z Top-Rope istenia a používa sa pri tímových prekážkach

 

Podľa konštrukcie:
 • Samostatne stojaca stavba – umelo postavená – na drevených stĺpoch – na oceľovej konštukcii
 • Lanový park na živých stromoch

 

Podľa konštrukcie (umiestnenia lanových prekážok)
 • Lanové prekážky nízke, do 1,5 m, nie je nevyhnutné použiť systém istenia
 • Lanové prekážky vysoké

 

Podľa počtu osôb nutných na prekonanie lanovej prekážky
 • Lanové prekážky individuálne
 • Lanové prekážky tímové