prace_vo_vyske

Spoločnosť realizuje stavebné práce na nedostupných a ťažko dosiahnuteľných miestach.

Špecializujeme sa na práce vykonávané vo výškach  pomocou horolezeckej techniky – Výškové práce.

Práce vykonávané  vo výškach pomocou horolezeckej techniky, ale aj z mobilných plošín a lešení. Pomocou vhodného návrhu spôsobu práce zvyšujeme efektivitu a v konečnom dôsledku znižujeme náklady stavby.

Nátery a ošetrovanie

Protikorózne nátery oceľových konštrukcií.
Protipožiarne nátery konštrukcií ( železobetón, drevo, oceľ )
Nátery fasád, striech domov.

Opravy, sanácie a iné.

Sanácie budov a poškodených technologických stavieb.

Zatepľovanie.
Opravy striech a fasád.
Zatesňovanie (špárovanie) budov.
Sanácia na výškových objektoch: telekomunikačné stožiare, iné  technologické stavby.
Orezávanie a ošetrovanie stromov, zrezávanie stromov.
Zabezpečovanie bezpečnosti osôb vo výškach pri kultúrnych a športových podujatiach.

Čistenie a umývanie

Čistenie, umývanie budov a technologických zariadení striech a fasád domov

Montážne práce vo výškach

Montáže reklám, reklamných bannerov.
Montáže a demontáže antén, kabeláže a kamier
Montáže oceľových konštrukcií