Predaj komponentov a príslušenstva pre lezecké steny.

Okrem projekcie a stavby lezezkej steny pre Vás zabezpečíme aj materiály a prislušenstvo k lezeckým stenám.

Ide o osvedčené produkty, ktoré pri stavbe používame aj my.