projektové služby lezecká stena lanový park

Lanové parky a lezecké steny sú špeciálne rekreačno športové stavby. Máme dlhoročné skúsenosti s návrhom a realizáciou  týchto stavieb.

Obe druhy stavieb slúžia okrem vyslovene športového využitia, aj pre rekreačné využitie pre širokú verejnosť. Pri ich návrhu, projektovaní je potrebné brať do úvahy viacero funčných hľadísk, stavby pritom musia spĺnať prísne normy. Dodržiavanie noriem pri týchto stavbách je nevyhnutné najmä z bezpečnostných dôvodov, kedže pri ich používaní je osoba vystavené nebezpečenstvu poškodenia zdravia, alebo straty života.

V rámci uvedeného zabezpečujeme:

  • projektové práce, inžinierska činnosť
  • zabezpečíme dozorovanie stavieb
  • technická pomoc
  • funkčný návrh a vizualizácia
  • projektová dokumentácia na stavebné povolenie
  • projektová dokumentácia pre tender
  • statika
  • projektová dokumentácia realizačná
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre verejnosť